Seria podpokładowa

Seria podpokładowa

Modele Podpokładowe C290SP C320SP C350SP C420SP C430SP R250SP R350SP R420SP R430SP
Max. Śr. sztagu (mm) 6,35 7 8 10 12,7 6,35 8 10 11,1
Max. Powierzchnia żagla (m2) 30 40 55 80 100 30 45 70 90
Długość Jachtu (m) 7-10 9,5-12 11,5-13,5 13-15 14-16 6-9 9,5-12,5 11,5-14,5 13-16,5
Dostępne długości (m) 8-14 12-16 14-18 16-20 18-22 8-12 12-16 14-18 16-20
Śr. likliny (mm) 5
Przetyczki (mm) 8, 10, 12, 14, 16 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 28 8, 10, 12, 14, 16 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 28
Waga/metr (kg) 0,557 0,661 0,728 0,933 0,933 0,383 0,638 0,835 0,835